Här är olika saker som är bra att veta när man börjar med kalligrafi.

Vad bokstavens olika delar heter:

Hur olika nib storlekar påverkar bokstavens utseende:

Hur olika vinklar ser ut: